Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2016

In 2016 vestigden veel markten een nieuw hoogterecord en aandelen uit de meeste ontwikkelde en opkomende landen leverden een positief rendement op.

In het begin van het jaar heerste er bezorgdheid over de Chinese aandelenmarkt en economie, de dalende olieprijzen en de impact van de sterke yen op de Japanse economie. Ook ontstond er onzekerheid over de gevolgen van het referendum over het Britse EU-lidmaatschap. In de eerste weken van het jaar vielen de meeste wereldwijde aandelenmarkten scherp terug. Ondanks deze zwakke start kwamen de meeste markten aan het eind van het jaar in de buurt van een nieuw hoogterecord of overschreden deze zelfs.

Veel beleggers hadden waarschijnlijk niet verwacht dat de wereldwijde aandelen- en obligatiemarkten een positief rendement zouden genereren in een dergelijk turbulent jaar. Uit deze ommekeer blijkt hoe belangrijk het is om te spreiden over verschillende beleggingscategorieën en regio's, en om ondanks de onzekere situatie gedisciplineerd te blijven. Hoewel niet alle beleggingscategorieën een positief rendement genereerden, kon met een wereldwijde gespreide en kapitaalgewogen portefeuille in 2016 een aantrekkelijk rendement worden behaald.

Vergeet niet dat wereldwijde markten gigantische gegevensverwerkende machines zijn die bedrijfsnieuws en verwachtingen omzetten in prijzen. Beleggers doen er goed aan een bepaalde koers aan te houden, met een assetallocatie die hun behoeften, risicobereidheid en doelstellingen weergeeft. Op die manier zijn beleggers beter bestand tegen alle vormen van onzekerheid. Het volgende citaat van Eugene Fama illustreert deze visie.

'In de afgelopen drie tot vijf jaar is geen informatie verschaft. Alleen maar geruchten. U moet een duidelijke langetermijnvisie voor uw strategie kiezen; en u daar aan houden.' - Eugene Fama

Er waren grote rendementsverschillen tussen de landen onderling. Bij de ontwikkelde markten presteerde Canada het best (+28,3%) en Israël het slechtst (-22,6%). Van de opkomende markten leverde Brazilië de beste prestatie (+71,2%) en Griekenland de slechtste (-9,5%) [1].

Brazilië is een opmerkelijk voorbeeld van hoe moeilijk het is om een markt te timen en het rendement ervan te voorspellen. Het land verkeert in politiek en economisch opzicht in een moeilijke situatie (de OESO had voorspeld dat het binnenlands product in 2016 met 3,4% zou krimpen); toch sloot de Braziliaanse aandelenmarkt het afgelopen jaar af met een rendement van 38,9% in lokale valuta. In marktprijzen zit een veelheid aan informatie verwerkt, waaronder verwachtingen over de toekomst. Om onjuiste waarderingen te identificeren moeten beleggers het opnemen tegen het gezamenlijke inzicht van de markt. Uit de praktijk blijkt dat het erg moeilijk is om hier veelvuldig succesvol in te zijn.

2016 in zijn context

De in deze grafiek opgenomen gebeurtenissen worden niet getoond om het rendement van de markt te verklaren. Integendeel, dienen zij als een herinnering voor beleggers dat zij actualiteiten eerder zouden moeten zien vanuit een langetermijnperspectief en zouden moeten vermijden om beleggingsbeslissingen te nemen uitsluitend op basis van nieuws en actualiteiten. MSCI gegevens © MSCI 2017, alle rechten voorbehouden. Indices zijn niet beschikbaar voor directe beleggingen; hun prestaties geven niet de kosten weer in verband met het beheer van een werkelijke portefeuille. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In euro.

De wereldwijde aandelenmarkten hebben sinds de financiële crisis van 2008-2009 een hoog rendement gegenereerd en de afgelopen jaren is er vaak gespeculeerd over de vraag wat de vrijwel voortdurend stijgende wereldwijde aandelenmarkten tot een halt zou kunnen roepen. Diverse gebeurtenissen uit 2016 werden naar voren gebracht als mogelijke katalysatoren van een marktdaling. Toch kon met een wereldwijde en gespreide kapitalisatiegewogen portefeuille in 2016 een positief rendement worden behaald.

Bovenstaande grafiek plaatst het rendement van 2016 in een langetermijncontext. Hieruit blijkt dat beleggers tijdens de hele crisis van de jaren 70 een positief rendement hebben behaald; Zwarte Maandag, Zwarte Woensdag, oorlogen, valutacrises, zeepbellen en beurs crashes. Sinds 2016 kunnen we aan die lijst de Brexit en de meest onwaarschijnlijke van alle de Amerikaanse presidentsverkiezingen toevoegen. Dit toont aan dat, beleggingsbeslissingen niet zouden moeten afhangen van het nieuws. Beleggers hebben meer baat bij een gedisciplineerde aanpak gebaseerd op hun eigen aspiraties, doelstellingen en risicobereidheid.

'Als u van mening verandert [over een belegging] naar aanleiding van het rendement dat in drie of vijf jaar wordt behaald, dan had u er nooit aan moeten beginnen.' - Eugene Fama

[1] Bron: MSCI gegevens auteursrechten MSCI 2017, alle rechten voorbehouden. Rendementen zijn uitgedrukt in EUR. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indices zijn niet beschikbaar voor directe beleggingen; hun prestaties geven niet de kosten weer in verband met het beheer van een werkelijke portefeuille.