In de top tien sta ik niet...

In de top tien sta ik niet...

In de top tien sta ik niet...

Beste William,

Wat kan ik zeggen... Tot de top 10 van IVV's grootste klanten behoor ik niet. Nog niet, laten we het daar voor nu even op houden!

Toch heb je ons in de afgelopen jaren met raad en daad bijgestaan op het gebied van financiële planning. Het begon met het bepalen van ons financiële DNA, op basis waarvan jij goed inzicht krijgt in de financiële beweegredenen van je klanten. Op basis daarvan heb je een financiële route neergelegd die wij kunnen bewandelen richting financiële zekerheid, zonder last te hebben van de Dexia's, DSB's en SNS'en van deze wereld. Daarnaast ben je altijd bereid een toelichting te geven op losse vragen die zo af en toe rijzen.

We kennen elkaar inmiddels geruime tijd via het BNI IBIS-netwerk. En via dat netwerk zie ik hoe je telkens opnieuw mensen helpt bij het scheppen van financiële duidelijkheid. Of het nu gaat om iemand die, weliswaar met een afkoopsom, maar toch zijn baan is kwijtgeraakt, iemand die een erfenis heeft ontvangen of een lot uit de loterij heeft gewonnen: Floris en jij zijn bij uitstek geschikt om de financiële positie in kaart te brengen en om inzicht te geven hoe de financiële situatie zich in de toekomst kan ontwikkelen. In voor- en in tegenspoed.

William, je bent een echt mensen-mens! Je investeert in mensen. Geïnteresseerd in het wel en wee van de klant, in het verschaffen van duidelijkheid en rust. Het persoonlijke verhaal van de mens achter de financiële vraag. Wat mij betreft een unicum in het vakgebied en een voorbeeld voor vele, zo niet de meeste, vakbroeders! Meer dan terecht dan ook dat jullie EN financieel planner van het jaar EN winnaar van de Gouden Stier zijn!

Wij bevelen een ieder de diensten van IVV dan ook van harte en met vertrouwen aan!!

Met vriendelijke groet,
CompHaan
Marcel de Haan