Wensen werkelijkheid laten worden

Wensen werkelijkheid laten worden

Wensen werkelijkheid laten worden

Eind 2007 kreeg ik ontslag bij mijn werkgever op 55 jarige leeftijd na een dienstverband van ruim 25 jaar. De markt was slecht en kans om weer aan de slag te kunnen was niet erg groot. Vanuit mijn situatie bezien was het van meet af aan duidelijk dat de ontslagvergoeding die ik ontving als aanvulling op mijn pensioen moest gaan dienen. Daar moest voorzichtig mee omgesprongen worden.

Via via werd ik gewezen op IVV. Ik koos voor IVV omdat zij een aanpak hadden waarbij het vermogen met een beperkt risico belegd werd en waarbij een solide rendement behaald kon worden. Daarnaast vond ik het een voordeel dat eerst een persoonlijk profiel werd bepaald en tevens een prognose van ons inkomen werd opgesteld en afgezet werd tegen onze kapitaal behoefte op latere leeftijd zodat we meer gefundeerd doelstellingen konden bepalen. Dit beeld gaf inzicht en vooral rust.

Deze doelstelling is ruimschoots behaald en het belegde vermogen is zelfs tijdens de financiële crisis nooit onder 95% gedaald terwijl de financiële markten enorme klappen opliepen.

Ik ben controller ( heb na mijn ontslag toch weer een baan gevonden) en heb nooit de aanvechting gevoeld zelf te beleggen. Het gegeven dat je er zelf niet dagelijks naar om hoeft te zien en dat beursschommelingen je pensioen niet onderuit kunnen halen geeft zekerheid, terwijl je aan de andere kant ook niets laat liggen in termen van mogelijke rendementen.

Enige tijd geleden besloten mijn (ex)echtgenote en ik uit elkaar te gaan. Daarbij heb ik opnieuw de toegevoegde waarde van IVV leren kennen. Met alle aandacht voor mijn situatie is er opnieuw een financieel plan opgesteld om het pensioen veilig te stellen en opnieuw geeft dit rust. Daarbij is mijn ervaring dat de benadering van IVV in zeer positieve zin afsteekt tegen menig adviseur die voor zijn adviezen torenhoge fees in rekening brengt. Er wordt gewerkt vanuit partnership en de wijze van ontzorgen vanuit een mix van deskundigheid en persoonlijke aandacht vind ik knap.

Het stelt mij in staat om wensen werkelijkheid te laten worden – bijvoorbeeld mijn zoon na zijn examen dit jaar meenemen naar New York - onbetaalbaar.

Bram Coomans