(wijlen) R. Oosschot over IVV & Financial DNA

(wijlen) R. Oosschot over IVV & Financial DNA

(wijlen) R. Oosschot over IVV & Financial DNA

De aanpak van William van der Maas kenmerkt zich door een zeer persoonlijke aanpak. Er wordt ruim aandacht en tijd besteed om de persoonlijke situatie te inventariseren en te analyseren. Daarmee wordt een op maat gesneden oplossing geboden voor de individuele situatie. Dit zonder het gevoel van druk te ervaren dat er snel een "deal" gesloten dient te worden. William maakt bij de analyse gebruik van methodieken om de werkelijke drijfveren te achterhalen (sommige drijfveren waren reeds bekend en andere wordt je mee bekend) om op basis daarvan de juiste strategie voor de toekomst vast te stellen.

Kortom een aanpak die analytisch sterk is, getuigd van respect en aandacht voor de persoonlijke situatie en absoluut een aanrader voor iemand die iets anders wil dan snelle jongens in (te) dure pakken en auto's.

R. Oosschot