Rendement & gemoedsrust. Dat is ons motto!

Rendement & gemoedsrust. Dat is ons motto!

Rendement & gemoedsrust. Dat is ons motto!

Het beleggingsbeleid van IVV combineert bescherming van het kapitaal met het behalen van ieders persoonlijke beleggingsdoel. Dit heeft een aantrekkingskracht op beleggers die zuinig zijn op hun vermogen, maar graag meer rendement behalen dan op een spaarrekening, zonder al te grote risico's te lopen.

Doelstelling cliëntBeschermingsniveau na 4 jaarOmschrijving profiel
Spaarrente + 2% 100% Behoudend, focus op bescherming inleg
Spaarrente + 4% 95% Voorzichtige groei, combinatie bescherming inleg en groei
Spaarrente + 6-8% 85% Volledig gericht op groei, beperkte focus op bescherming inleg

Ruim 80% van de cliënten van IVV zijn behoudend, voorzichtig, maar willen graag hun vermogen iets meer laten groeien dan de rente en inflatie. Dit is dan ook precies waar de beleggingsstrategie van IVV rekening mee houdt: bescherming van het vermogen, maar toch een net en degelijk rendement.

Financiële planning en vermogensbeheer

Hieronder ziet u een bestaande beleggingsportefeuille uit de categorie 'financieel voorzichtig en behoedzaam'. De IVV Vermogensbehoud Index bestaat uit de Euribor 3 maands rente vanaf de startdatum, vermeerderd met 2% per jaar en geeft de gemiddelde spaarrente weer. Deze lijn is de groeilijn waar uw beleggingen op lange termijn bij in de buurt moet blijven om uw persoonlijke financiële planning te realiseren. Ligt de werkelijke prestatie boven deze lijn, dan zijn extra doelen haalbaar, zoals voor deze portefeuille.

vermogensbeheer, vermogensbeheerder, vermogensplanning, vermogensplanner,  financiële planning, aandelen, opties, obligaties, William van der Maas, Julie van der Maas, Floris Koster, Bjørn Roobol, Sander Liebrechts, Timo Wiegmann, rendement, financiële privé chauffeur

Stamrecht bv en vermogensbeheer

Vermogen beheren voor stamrecht bv's is een van onze specialiteiten. Omdat stamrecht bv's groeien volgens een 'papieren schema' is het belangrijk dat uw werkelijke beleggingen daarbij in de buurt of boven blijven. Hieronder een 'behoudende' beleggingsportefeuille die startte in juli 2008, vlak voor de uitbraak van de kredietcrisis.

vermogensbeheer, vermogensbeheerder, vermogensplanning, vermogensplanner,  financiële planning, aandelen, opties, obligaties, William van der Maas, Julie van der Maas, Floris Koster, Bjørn Roobol, Sander Liebrechts, Timo Wiegmann, rendement, financiële privé chauffeur

Pensioen-bv en vermogensbeheer

Ook bij holding-/beheer- en pensioen-bv's dient er zorgvuldig met het vermogen omgegaan te worden. En ook hier geldt weer dat er een 'papieren' groeilijn in de bv wordt opgesteld door uw boekhouder of accountant. Hieronder kunt u zien wat het netto rendement is op een portefeuille van € 210.000 die startte in juli 2007.

vermogensbeheer, vermogensbeheerder, vermogensplanning, vermogensplanner,  financiële planning, aandelen, opties, obligaties, William van der Maas, Julie van der Maas, Floris Koster, Bjørn Roobol, Sander Liebrechts, Timo Wiegmann, rendement, financiële privé chauffeur

Met recht: Netto rendementen om trots op te zijn, omdat ze het persoonlijke doel van deze cliënten waarmaken!

LET OP: iedere portefeuille bij IVV heeft zijn persoonlijke doelstelling, gebaseerd op een uitgebreide persoonlijke scenarioanalyse. Vergelijk uw eigen rendementen nooit met die van een ander! Rendementen uit het verleden, hoe goed of slecht ook, zijn geen garantie voor de toekomst. Het is een resultaat van een gedisciplineerd uitgevoerde set van beleggingshandelingen onder variërende marktomstandigheden.

Ons businessmodel is simpel: we kiezen voor afhankelijkheid van het vermogen van de cliënt. IVV heeft GEEN inkomsten van transacties, beleggingsfondsen, koersverschillen bij aan- en verkoop en retourprovisie van instituten.

Onze omzet is direct afhankelijk van de waarde van het vermogen van onze cliënten. Daalt het vermogen met 50%, dan is onze omzet in het daarop volgende kwartaal ook 50% lager. Dat willen we natuurlijk zelf ook niet. Hierdoor is onze interesse in het behalen van een veilig en doeltreffend rendement net zo groot als die van de cliënt. Geen belangenconflicten, maar een win-winsituatie!

Tarieven dienstverlening

Vermogensbeheer tarief per jaar:

1,35% bij een belegd vermogen tot € 500.000,-
1,20% van € 500.001,- tot € 1.000.000,-
0,80% van € 1.000.001,- tot € 5.000.000,-
0,60% van € 5.000.001,- tot € 10.000.000,-
0,50% vanaf € 10.000.001,- 

Kosten broker zonder opslag:

Ca. 0,1% + € 8,- van de transactiewaarde

Bewaarloon:

Kosten depotbank: ca. 0,1 - 0,125%

De kosten zijn exclusief BTW.

Kosten ETF's die in de portefeuilles van IVV zijn opgenomen:

Total Cost of Ownership ETF's: 0,33% gemiddeld per jaar (data 2020)