Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

De doelstelling van IVV is het opbouwen, in stand houden en het overdragen van vermogen.  Daarbij staan de kernwaarde kwaliteitsgericht, klantgericht en integriteit centraal.

De manier waarop medewerkers worden beloond voor het werk dat zij doen kan van invloed zijn op hun werkzaamheden. IVV weet dat een beheerst beloningsbeleid belangrijk is bij het streven naar een bedrijfscultuur waar het klantbelang centraal staat. Het beloningsbeleid ziet zowel toe op de vaste, als de variabele beloning van medewerkers.

Variabele beloning

Om de inzet, resultaten en betrokkenheid van medewerkers te belonen heeft de directie de vrijheid een bonus toe te kennen. Dat gebeurt ook in het geval van uitzonderlijke (individuele of collectieve) prestaties. IVV kent geen gegarandeerde variabele beloningen toe (en dus ook geen gegarandeerde bonus).

Als een bonus wordt toegekend dan is de hoogte daarvan afhankelijk van de impact van de medewerker op klanten, het team, de ontwikkeling van IVV en persoonlijke ontwikkeling. Doelstellingen worden jaarlijks vastgesteld en in lijn gebracht met het bedrijfsbeleid op een manier die te beoordelen is en waarbij medewerkers invloed hebben op de uitkomst. De randvoorwaarden zijn voor maximaal 50% gebaseerd op financiële criteria.

Voor iedere medewerker geldt dat het maximum van zijn of haar variabele beloning 20% van het laagste jaarsalaris binnen het IVV team. Deze bonus wordt volledig uitgekeerd in cash; er wordt niet een gedeelte van de bonus uitgekeerd in aandelen in IVV of vergelijkbare eigendomsbelangen.

Een bonus wordt slechts toegekend en uitgekeerd als de resultaten dit toelaten, waarbij geldt dat het toetsingsvermogen minimaal in stand dient te blijven.

In 2023 uitgekeerd variabele beloning aan team IVV: €21.299,-

Vaste beloning

Directieleden zijn binnen IVV ook aandeelhouders. Zij ontvangen een maandelijkse vaste management fee. De directieleden ontvangen geen variabele beloning in de vorm van bonussen of een prestatievergoeding.

Medewerkers ontvangen een marktconform, vast salaris en genieten van verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Verantwoordelijkheid en evaluatie

De verantwoordelijkheid van toepassen van de principes van het beloningsbeleid liggen bij het bestuur. Het beloningsbeleid wordt tevens jaarlijks geëvalueerd door het bestuur.