Toegevoegde waarde van vermogensadvies

Toegevoegde waarde van vermogensadvies

Toegevoegde waarde van vermogensadvies

Deze serie video's gaan over de toegevoegde waarde van advies. Hoe kan jouw financiële privéchauffeur waarde toevoegen? De serie bestaat uit 5 video's die de kernelementen van een succesvolle samenwerking bevatten.

Deel 1: Heb ik een adviseur nodig?

Deze serie start met het uiteenzetten van de voordelen van persoonlijk financieel advies rondom vermogensopbouw. We geven aan welke risico's u kunt lopen door zelfstandig aan de slag gaan en laten aan de hand van onderzoeksresultaten zien dat een goede adviseur mogelijk 3% aan rendement kan toevoegen. Als uw financiële privéchauffeur houden we doorlopend een breed scala van financiële zaken voor u in de gaten. Niet alleen de financiële markten, maar ook fiscale wijzigingen, juridische zaken en meer.

Deel 2: Asset Allocation

Het tweede deel van van deze serie maakt duidelijk dat het opstellen van een accuraat persoonlijk risicoprofiel een doorlopende proces is dat continue aandacht vraagt van u en uw adviseur. Uit gesprekken met u zal uw financiële privéchauffeur onderweg uw asset allocatie doorlopend controleren en bijstellen waar nodig om tijdig en financieel fit op uw financiële bestemming aan te komen.

Deel 3: Kostenbeheersing

In het derde deel gaan we dieper in op de rol het beperken van de verschillende kosten. Omdat veel eindbeleggers niet bekend zijn met alle kleine lettertjes, zoekt IVV de meest efficiënte route door het grote aanbod van beleggingen. We kijken naar allerlei soorten zichtbare en verborgen kosten en streven naar een gezonde kosten verhouding. Hoe lager de kosten, hoe hoger het resultaat voor de belegger.

Deel 4: Onderhoud

Deel 4 gaat in op de lange termijn planning. Doelen en omstandigheden kunnen in de loop der jaren veranderen en daarbij is het belangrijk dat het portfolio in balans blijft. IVV heeft het vaak met u over uw doelen, stippelt de meest effectieve route uit om een zo'n groot mogelijke kans te creëeren dat die doelen gehaald worden. Uiteraard overleggen we onderweg regelmatig of de reis nog naar wens verloopt of dat we van koers moeten veranderen.

Deel 5: Coaching

In het laatste deel gaan we dieper in op het concept 'Behavioral Finance' of wel het menselijke gedrag rondom financiën. Menselijk gedrag kan een obstakel zijn op weg naar rendement. IVV helpt u bij het omzeilen van bekende valkuilen en zorgen ervoor dat we rationeel blijven in tijden dat het soms moeilijk lijkt te gaan.