Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt het IVV Instituut voor vermogensopbouw en haar medewerkers geen verantwoordelijkheid daarvoor.

Alle informatie wordt verstrekt "in de staat waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.