Vermogensbeheerder verkozen tot 'Financieel Planner van het Jaar'

Vermogensbeheerder verkozen tot 'Financieel Planner van het Jaar'

Vermogensbeheerder verkozen tot 'Financieel Planner van het Jaar'

Vermogensbeheerder William van der Maas FFP van het IVV Instituut voor Vermogensopbouw uit Vlaardingen is verkozen tot 'Financieel Planner van het Jaar'.

Bij het bepalen van de Financieel Planner van het jaar wordt gekeken naar een aantal aspecten: parate kennisniveau, het kunnen inventariseren en analyseren van een complexe financiële situatie, het op een passende manier kunnen adviseren van de cliënt, rekeninghoudend met wat er technisch mogelijk is en wat bij de cliënt het beste aansluit bij zijn belevingswereld.

William van der Maas heeft met zijn inzending voor de 'Financieel Planner van het Jaar' laten zien dat hij over parate kennis beschikt door de eerste ronde foutloos te doorlopen en heeft vervolgens aangetoond dat hij niet alleen de situatie van de cliënt goed kan doorgronden, maar ook dat hij zijn advies op een communicatief sterke manier weet over te brengen.

Van der Maas gebruikt een eigen methode die mede gebaseerd is op het principe van de 'Financial Roadmap' van Bill Bachrach, waarin de cliënt grondig moet nadenken over "wat er belangrijk is aan geld voor henzelf" en wat hij wil bereiken. Dat combineert hij met de aanpak van Financial DNA waarin hij het 'natuurlijke gedrag' van de cliënt voor deze cliënt zichtbaar maakt en daardoor het inzicht vergroot om succesvoller in het leven te kunnen staan.

Dat alles is de basis voor het uiteindelijke advies, dat niet alleen leidt tot een passend financieel plan, maar ook de toon zet in wat naar het oordeel van de jury financiële planning eigenlijk zou moeten zijn: "Een levenslange begeleiding van de cliënt in zijn financiële huishouden."

Van der Maas toont zich hiermee een waardig vernieuwer op het gebied van financiële planning!

Aldus het jury rapport van de Stichting Persoonlijke Financiën.

Wij, de collega's bij IVV, zijn natuurlijk bijzonder trots dat we onder zijn leiding onze klanten de afgelopen jaren ook op deze manier hebben mogen begeleiden met hun vermogen. Mensen helpen om hun doelen en aspiraties, waar zowel geld als planning voor nodig zijn om te bereiken, is een waardevolle dienst gebleken. Het geeft veel voldoening nu blijkt dat onze werkwijze met deze titel wordt beloond.

Wij bedanken natuurlijk al onze klanten, die regelmatig onderdeel zijn van onze vernieuwende experimementen. Financiële planning is een doorlopend proces. En bij die processen horen ook onze businesspartners die dat mogelijk maken. Wij hopen dan ook dat zij ook trots zijn op hun betrokkenheid bij onze manier van werken en mede genieten van dit succes.