Het ongewone gemiddelde

Het ongewone gemiddelde

Het ongewone gemiddelde

De wereldwijde aandelenmarkten behaalden sinds 1970 een gemiddeld jaarlijks rendement van circa 10%.[1] Maar op korte termijn kunnen de resultaten uiteenlopen. Het rendement op aandelen kan tijdens een bepaalde periode positief, negatief of neutraal zijn. Bij het bepalen van verwachtingen is het nuttig om te kijken naar de reeks uitkomsten die beleggers in het verleden hebben ervaren. Hoe vaak stemde het jaarrendement van de aandelenmarkt bijvoorbeeld overeen met het langetermijngemiddelde van het marktrendement?

Figuur 1 toont het rendement per kalenderjaar voor de S&P 500 Index sinds 1926. In deze periode was het gemiddelde jaarlijkse rendement van de S&P 500 10,0%.[2] Het grijs gemarkeerde gebied geeft het historische gemiddelde van 10% weer, plus of min 2 procentpunten. De S&P 500 boekte in slechts zes van de afgelopen 91 kalenderjaren een rendement binnen dit bereik. In de meeste jaren lag het rendement van de index buiten dit bereik, vaak ruim erboven of ruim eronder, zonder duidelijk patroon. Voor beleggers benadrukken deze gegevens het belang om verder te kijken dan het gemiddelde rendement en zich bewust te zijn van het bereik van de mogelijke resultaten.

 Figuur 1. S&P 500 Index jaarrendement

1926–2018S&P 500 Index jaarrendement

AFSTEMMEN OP VERSCHILLENDE FREQUENTIES

Ondanks de onzekerheid die ieder jaar weer terugkomt, kunnen beleggers hun kansen op een positief resultaat vergroten door een langetermijnfocus te behouden. Figuur 2 toont de historische frequentie van positieve rendementen over voortschrijdende perioden van 1, 5 en 10 jaar op de Amerikaanse markt. Uit de gegevens blijkt dat, hoewel positieve prestaties nooit kunnen worden gegarandeerd, de kansen van beleggers op langere termijn verbeteren.

Figuur 2. Frequentie van positieve rendementen in de S&P 500 Index

Overlappende perioden: 1926–2018

 overlappende perioden 1,5 en 10 jaar S&P500

CONCLUSIE

Sommige beleggers kunnen wellicht makkelijk koers houden in jaren met bovengemiddelde rendementen, maar in perioden met tegenvallende resultaten wordt het vertrouwen van beleggers in de aandelenmarkt danig op de proef gesteld. Door zich bewust te zijn van het bereik van mogelijke resultaten, kunnen beleggers de discipline bewaren, wat op de lange termijn de kansen op een succesvolle beleggingservaring kan vergroten. Hoe kunnen beleggers de ups en downs beter doorstaan? Er bestaat weliswaar geen wondermiddel, maar een goed inzicht hebben in de werking van de markten en vertrouwen op marktprijzen zijn goede uitgangspunten. Ook een vermogensallocatie die afgestemd is op de individuele risicobereidheid en beleggingsdoelstellingen is waardevol. Door deze en andere zaken zorgvuldig te overwegen, kunnen beleggers beter zijn voorbereid om zich te blijven richten op hun langetermijndoelen in verschillende marktomgevingen.

 

 

 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen. Het werkelijke rendement kan lager zijn.Gemeten in Amerikaanse dollars. In de periode januari 1926–december 2018 waren er 997 overlappende perioden van 10 jaar, 1.057 overlappende perioden van 15 jaar, 1.105 overlappende perioden van 1 jaar. De eerste periode begint in januari 1926, de tweede in februari 1926, de derde in maart 1926, enzovoort. S&P-gegevens © 2019 S&P Dow Jones Indices LLC, een onderdeel van S&P Global. Indices zijn niet beschikbaar voor directe beleggingen. De rendementen op basis van de indices zijn niet representatief voor daadwerkelijke portefeuilles en geven niet de kosten en vergoedingen weer die samenhangen met een daadwerkelijke investering.

[1] Gemeten door de MSCI World Index (bruto dividenden) in Amerikaanse dollars van januari 1970–april 2019. MSCI-gegevens © MSCI 2019, alle rechten voorbehouden.

[2] Gemeten aan de hand van de S&P 500 Index in Amerikaanse dollars. S&P-gegevens © 2019 S&P Dow Jones Indices LLC, een onderdeel van S&P Global. Alle rechten voorbehouden.