De kracht van rendement - op - rendement in gezondheid en vermogen

De kracht van rendement - op - rendement in gezondheid en vermogen

De kracht van rendement - op - rendement in gezondheid en vermogen

Samenstellen is een van de sterkste krachten ter wereld. Vraag maar aan Albert Einstein, die dit naar verluidt het “achtste wereldwonder” zou hebben genoemd. De ogenschijnlijk kleine beslissingen die we elke dag nemen, winnen in de loop der tijd aan kracht. Daarom is het belangrijk om naar de lange termijn te kijken en een plan te maken – zowel op het gebied van welzijn als beleggen – dat momentum creëert in de richting van onze doelen. Verspil de kracht van tijd niet wanneer je deze in jouw voordeel kunt laten werken.

De meesten van ons begrijpen dat kleine dingen bij elkaar opgeteld veel kan zijn. Nergens is dit duidelijker zichtbaar dan in onze bewegings- en voedingsgewoonten. Het inwisselen van slechts 10% van je calorieopname uit vlees voor calorieën die vooral afkomstig zijn uit planten,kan je levensjaren al verlengen. En voel je niet als een mislukkeling wanneer je die 10.000 stappen per dag niet haalt. Uit een ander onderzoek blijkt dat 4.000 stappen al voldoende zijn om het risico op overlijden door welke oorzaak dan ook te verkleinen. De moraal van het verhaal? Wat we vandaag doen is van groot belang voor de toekomst.

Niemand verwacht sterker te worden van slechts één dag per maand gewichtheffen. Maar als het om beleggen gaat, zijn er mensen die denken dat incidentele winsten hun garantie tot meer succes is. Dit is simpelweg niet waar. Net zoals je spieren profiteren
van de stapsgewijze toename in kracht die voortkomt uit consistente training, profiteren je beleggingen ook van een langetermijnhorizon. Want als het om beleggen gaat, betekent samenstellen meer dan kleine bedragen bij elkaar optellen. De potentiële exponentiële groei die door accumulatieve rendementen wordt geboden, bewijst dat tijd letterlijk geld is.

Neem geen genoegen met de status quo als het net iets beter kan - want een beetje kan in de loop der tijd veel worden. 

Laten we nu eens kijken naar het belang van de manier waarop je jouw geld belegt. Verschillende strategieën hebben verschillende doelstellingen. Een indexfonds probeert bijvoorbeeld het rendement van een specifieke index te volgen, terwijl een flexibele, op factoren gebaseerde aanpak beter probeert te presteren dan zijn benchmark. Een rendementsstijging van slechts 1% maakt al een groot verschil. We hebben alleen gekeken naar de cumulatieve rendementen die voorkomen uit een rendement op jaarbasis van 9%. Hoe zit het met het beleggen van hetzelfde bedrag over dezelfde periode, maar tegen een rendement van 10%? In plaats van te eindigen met $483.000, eindigt de belegger die begon op 30-jarige leeftijd met $729.000. Ja, dat lees je goed.
Neem beleggingsbeslissingen daarom zeer zorgvuldig. Neem geen genoegen met de status quo als het net iets beter kan – want een beetje kan in de loop der tijd veel worden.

 In een van de bestverkochte boeken van het jaar, Outlive: The Science and Art of Longevity, schrijft arts Peter Attia dat “Niets doen soms de meest risicovolle keuze van allemaal is.” Hij heeft het over proactief zijn met betrekking tot je gezondheid, maar hetzelfde geldt voor beleggen, waar we het hebben over “opportuniteitskosten”. Elke minuut dat je geld niet in de markt wordt belegd, is een minuut waarin je vermogen niet kan accumuleren.

Economie is de wetenschap van het maken van keuzes. Als je bedenkt hoeveel keuzes mensen elke dag moeten maken, zijn we uiteindelijk allemaal economen.

Dankzij de vooruitgang in de medische wetenschap, leven velen van ons langer en gezonder dan ooit tevoren. Dit betekent dat het belangrijker dan ooit is om voor de lange termijn te beleggen. Want met goede gewoonten, zelfs als je niet op 20-jarige leeftijd bent begonnen met beleggen, kun je wellicht toch die 10 extra jaren aan cumulatieve rente krijgen.

FOOTNOTES

1) Katerina S. Stylianou, Victor L. Fulgoni III, en Olivier Jolliet, “Small Targeted Dietary Changes Can Yield Substantial Gains for Human Health and the Environment,” Nature Food (Augustus 2021): 616–627.

2) Maciej Banach, Joanna Lewek, et al. “The Association Between Daily Step Count and All-Cause and Cardiovascular Mortality: A Meta-Analysis,” European Journal of Preventive Cardiology (9 augustus, 2023).

 

INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL IRELAND LIMITED

Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Ireland Limited (DIL), statutair gevestigd te 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ierland. DIL staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (onder registratienummer C185067).

INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.

Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Fund Advisors Ltd. (DFAL), 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF, geregistreerd onder nummer 02569601. DFAL staat onder de toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) onder nummer 150100.

DIL en DFAL worden relevant en betrouwbaar worden geacht (waar de context het vereist zullen DIF en DFAL in het hiernavolgende afzonderlijk worden aangeduid als de "Uitgevende Entiteit") en geeft geen financieel advies. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of een belegging geschikt is voor uw persoonlijke omstandigheden.

De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door en dient als achtergrondinformatie voor de ontvanger. De informatie is in goed vertrouwen verstrekt, zonder enige garanties te doen omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid daarvan. Informatie of opinies gepresenteerd in dit materiaal zijn verkregen of afgeleid uit bronnen die door de Uitgevende Entiteiten de Uitgevende Entiteit goede redenen heeft om aan te nemen dat alle feitelijke informatie uit dit document juist is op de datum van dit document. Er is geen sprake van een beleggingsadvies, aanbeveling of een aanbod van diensten of producten en het verstrekken van de informatie wordt niet beoogd een voldoende basis te bieden voor het nemen van een beleggingsbeslissing. Het is de verantwoordelijkheid van de personen die besluiten tot het doen van aankoop om zich daarover voldoende te informeren en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving na te leven. Het is niet toegestaan om dit document te kopiëren, te dupliceren of te verzenden naar derden zonder de voorafgaande toestemming van de Uitgevende Entiteit. De Uitgevende Entiteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie.

De Uitgevende Entiteit verstrekt informatie en materialen in het Engels, maar kan deze informatie en materialen tevens in andere talen verstrekken. De aanvaarding van de ontvanger van de informatie en materialen van de Uitgevende Instellingen houdt tevens in dat de ontvanger aanvaardt dat deze informatie en materialen aan hem kunnen worden verstrek, waar relevant, in meer dan één taal.

De aanduiding naar 'Dimensional' verwijst naar het geheel van de afzonderlijke en aan Dimensional verbonden entiteiten, en niet naar één specifieke entiteit. Deze entiteiten betreffen: Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Ireland Limited, Dimensional Japan Ltd. en Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited staat onder toezicht van de Securities and Futures Commission en is bevoegd om gereguleerde Type 1 (effectenhandel) activiteiten te verrichten. Dimensional Hong Kong Limited biedt geen vermogensbeheerdiensten aan.

MEDEDELING AAN BELEGGERS IN ZWITSERLAND: Dit is een reclame-uiting

RISICO'S
Beleggen brengt risico's met zich mee. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van de beleggingen kunnen fluctueren zodat de waarde van de beleggingen van de investeerder, bij verkoop ervan, mogelijk meer of minder waard kunnen zijn dan hun oorspronkelijke waarde. In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Daarnaast kan niet worden gegarandeerd dat strategieën succesvol zullen zijn.