Een bewezen aanpak wijst de weg naar duurzaam beleggen

Een bewezen aanpak wijst de weg naar duurzaam beleggen

Een bewezen aanpak wijst de weg naar duurzaam beleggen

Aan veel beleggingsbeslissingen gaat een grondige afweging vooraf. Vaak moeten daarbij compromissen worden gesloten. Zo houdt een besluit om niet te beleggen het risico in, dat het vermogen wordt aangetast door inflatie. Wel beleggen brengt daarentegen weer verschillende marktrisico’s met zich mee. Beleggers die belang hechten aan duurzame aspecten kunnen bovendien ervaren dat bepaalde beleggingsvereisten niet altijd overeenkomen met hun principes.

Veel duurzame beleggingsfondsen beleggen alleen in bedrijven die zij definiëren als 'goede' bedrijven, of definiëren wat volgens hen 'slechte' bedrijven zijn en sluiten deze specifieke bedrijven uit. Een dergelijke aanpak kan invloed hebben op de spreidingsmogelijkheden binnen een fonds of het rendement van een fonds beperken, vergeleken met die in een bredere markt. En vaak gaat dit gepaard met hogere kosten.

Maar nu bedrijven verplicht zijn om transparanter te zijn over hun duurzaamsheidsinitiatieven, zoals met betrekking tot hun CO2-uitstoot, reserves van fossiele brandstoffen en afvalbeheer, kunnen beleggingsstrategieën preciezer en doelgerichter worden afgesteld in hun benadering van duurzaam ondernemerschap. Dat kan gedaan worden met een relatief matige aanpak, door bijvoorbeeld bij het management van het bedrijf sterker aan te dringen op het belang van duurzaam ondernemen, of door een directer aandeelhoudersactivisme.

Dankzij betere verslaggeving door bedrijven kunnen ze transparanter en nauwkeuriger worden beoordeeld op hun duurzaamsheidsinitiatieven, waardoor preciezere afwegingen kunnen worden gemaakt en beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen kunnen worden genomen.

Dergelijke strategieën kunnen over de gehele markt gespreid worden, een hoger verwacht rendement nastreven, relatief lage kosten dragen én een beperkte impact hebben op het milieu en de medemens.

Als u geïnteresseerd bent in duurzaam beleggen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij leggen u graag uit hoe het werkt.