Nieuwe recordhoogtes: dalen de aandelenprijzen straks weer?

Nieuwe recordhoogtes: dalen de aandelenprijzen straks weer?

Nieuwe recordhoogtes: dalen de aandelenprijzen straks weer?

U heeft misschien al vernomen dat bekende aandelenindexen in de VS en Europa de afgelopen maanden nieuwe recordhoogtes hebben bereikt. Betekent een nieuwe recordhoogte dat het voor beleggers tijd wordt om hun posities te verkopen?

De geschiedenis leert ons dat beleggers in het algemeen geen reden hebben om actie te ondernemen als een marktindex een nieuwe recordhoogte bereikt. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de MSCI World Index over pakweg de afgelopen vijftig jaar.

Figuur 1 laat zien dat er na nieuwe maandrecords in de periode van 1970 tot eind 2016 naar verhouding evenveel jaren met een positief rendement zijn geweest als na elk ander willekeurig niveau van de index.

vermogensbeheer, financiele planning, IVV,

In werkelijkheid vormden 20% van de maandcijfers een nieuw hoogterecord van de index. Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat nieuwe recordhoogtes geen zinvolle indicators waren voor toekomstig rendement. Dus als het niveau van een index op zich geen invloed hebben op het toekomstige rendement, wat dan wel?

Een methode om de actuele waarde van een belegging te berekenen bestaat uit het maken van een schatting van de cashflows die de belegging naar verwachting zal genereren en deze om te rekenen naar de huidige waarde. In geval van een belegging in aandelen van een bedrijf kan met behulp van deze waarderingsmethode, in de vorm van een disconteringsvoet, een link worden gelegd tussen de toekomstige winst van een bedrijf en de huidige prijs van het aandeel. Die disconteringsvoet is gelijk aan de verwachte winst van een belegger. Daaruit kunnen wij opmaken dat het verwachte rendement van het aanhouden van een aandeel wordt bepaald door de prijs die ervoor is betaald en de door de belegger verwachte opbrengst.

Aandelenprijzen zijn het resultaat van de interactie tussen talrijke beleggers die willen kopen en verkopen. Als beleggers een positieve disconteringsvoet toepassen op de cashflows die zij als eigenaar van het aandeel verwachten te ontvangen, verwachten wij dat de prijs van dat aandeel op een niveau ligt waarop het verwachte rendement positief is. Het is erg onwaarschijnlijk dat alle beleggers die aandelen willen kopen een negatieve disconteringsvoet toepassen op de verwachte winst van de bedrijven die ze kopen. Als ze dat wel zouden doen, verwachten ze blijkbaar collectief een negatief beleggingsrendement. Als dat het geval zou zijn, waarom zouden ze dan überhaupt aandelen kopen?

Daarom kunnen wij er in alle redelijkheid van uitgaan dat de prijs van een aandeel, of die van een aandelen- index, zoals de MSCI World Index, zodanig is vastgesteld dat het verwachte rendement positief is. Dit is ook het geval als die prijs een nieuwe recordhoogte heeft bereikt.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen verwacht en gerealiseerd rendement. Laatstgenoemde kan negatief of positief zijn als gevolg van schommelingen in de verwachtingen. Als er veranderingen optreden in het verwachte rendement of in de verwachtingen over de toekomstige winst, zal deze nieuwe informatie tot uitdrukking komen in de prijzen. Het verwachte rendement kan variëren als gevolg van wijzigingen op het gebied van risico-aversie, voorkeur, winstverwachting of de hoogte van het risico.

Dit alles verklaart ook waarom nieuwe recordhoogtes in de regel geen periode van negatief rendement inluiden. Bij een nieuw hoogte- of laagterecord, of daar tussenin, blijft het verwachte rendement positief.