Het Taoïsme van vermogensbeheer

Het Taoïsme van vermogensbeheer

Het Taoïsme van vermogensbeheer

Juli 2018

Op veel gebieden in het leven is de weg naar succes geplaveid met aanhoudend hard werken, voortdurend actief zijn en dagelijks de resultaten in het oog houden. Maar voor veel beleggers kan dit een contraproductieve benadering zijn voor het beheer van hun vermogen.

De Chinese filosofie van het taoïsme heeft daar een uitdrukking voor: “wei wu-wei”. In het Nederlands vertaald: “handelen zonder iets te doen”. Het betekent dat op sommige gebieden van het leven, zoals beleggen, een grotere mate van activiteit niet noodzakelijkerwijs resulteert in betere resultaten.

In het taoïsme leren studenten dingen los te laten die ze niet kunnen beheersen. Om een analogie te gebruiken: wanneer je een boom plant, kies dan een zonnige plek met vruchtbare grond en genoeg water. Afgezien van regelmatig snoeien, laat de boom rustig groeien.

Dit betekent niet dat we nooit actie moeten ondernemen. Eigenlijk suggereren inzichten uit de financiële wetenschap dat je je beleggingsinspanningen moet richten op zaken die je kan beheersen. Dit zijn o.a. jouw eigen voorkeuren en gevoeligheden bij het kiezen van beleggingsstrategieën, het spreiden van jouw vermogensallocatie om de ups en downs te beperken, het in aanmerking nemen van de impact van kosten en gedisciplineerd blijven wanneer jouw emoties je van de wijs dreigen te brengen.

Om succesvol te beleggen is het nodig dat u acties onderneemt die een positief effect op de uitkomst kunnen hebben. Om bijvoorbeeld de gewenste vermogensallocatie te behouden, moeten beleggers regelmatig hun portefeuille her balanceren door sterk presterende beleggingscategorieën te verkopen en de opbrengst te herbeleggen.

Maar het her balanceren van een portefeuille is echter een gedisciplineerde, vooraf geplande activiteit die gebaseerd is op de persoonlijke omstandigheden van de belegger. Het staat in contrast met de “drukdoenerij” van het klakkeloos volgen van beleggingstrends en het najagen van rendementen uit het verleden, die via de financiële media worden gepromoot. Zo zijn er mensen die rusteloos het zakelijke nieuws op tv volgen of ‘s nachts opblijven om beurstips te onderzoeken. Dat soort activiteiten zijn waarschijnlijk contraproductief en kunnen extra kosten met zich meebrengen, zonder enig voordeel op te leveren. Een belegger die voortdurend sleutelt aan de samenstelling van zijn portefeuille is niet per se succesvol.

Hoewel dit logisch lijkt, vinden veel mensen het desondanks lastig om deze principes toe te passen, omdat de media de neiging hebben om op een andere manier naar beleggen te kijken en zich te richten op het nieuws van de dag, dat overigens al is in geprijsd, of op speculaties over de toekomst. Speculeren kan zeker interessant zijn. Maar is het relevant voor jouw langetermijnplanning? Waarschijnlijk niet.

Mensen die voortdurend de dagelijkse ontwikkelingen bijhouden, wisselen misschien vaak van vermogensbeheerder op basis van prestaties uit het verleden, of proberen tactische wijzigingen aan te brengen in de allocatie van hun portefeuille, of reageren impulsief op nieuws dat uiteindelijk ruis blijkt te zijn.

Nogmaals, de onderliggende veronderstelling van deze benadering is dat als een belegger meer aandacht besteedt aan de externe factoren en voortdurend zijn portefeuille daarop aanpast, hij betere resultaten zal behalen. Helaas kunnen beleggers een slechter rendement op lange termijn behalen door te veel te handelen of proberen de markt te timen. Ten slotte is dit slechts een herinnering aan het feit dat een gedisciplineerd belegger zijn winstpotentieel kan verhogen als hij gefocust blijft op zaken die hij kan beheersen.

Zoals het oude Chinese spreekwoord zegt: “Door het los te laten, komt het allemaal voor elkaar”. Kortom, jouw portefeuille is erbij gebaat als jij je er niet voortdurend mee bezig houdt.

 

Jim parker - Vice President DFA Australia Limited, een filiaal van Dimensional Fund Advisors LP